تحریر دفاتر قانونی

  • خانه
  • تحریر دفاتر قانونی
 

تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی برای هر شرکت یا موسسه که مالیات پرداخت می‌کند الزامی است. در این دفتر باید فعالیت اقتصادی یک سازمان به طور دقیق و کامل تعریف شده باشد و این فعالیت‌ها ثبت شوند. پس از اینکه دفاتر قانونی به دست می‌آیند این دفاتر به سازمان امور مالیاتی تحویل داده میشود. تحریر دفاتر شامل دفتر کل، روزنامه و مشاغل است.

تحریر دفاتر قانونی
تحریر دفاتر قانونی

 

سوالات متداول در خصوص تحریر دفاتر قانونی

سوالات متداول کاربران

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.