سیستم پیمانکاری

 

سیستم پیمانکاری سپیدار

به‌سادگی اسناد پیمانکاری را ثبت کنید، پروژه‌ها را مدیریت کنید و تکالیف قانونی را انجام دهید. با یکپارچگی سیستم، نگران محاسبه‌های پیچیده نباشید. با انواع گزارش، دقیق‌تر بهای تمام شده حساب کنید و سودآورتر کسب‌وکار کنید.

سیستم پیمانکاری

ویژگی‌های سیستم پیمانکاری

 • گزارش گیری هزینه ها به تفکیک عوامل هزینه از جمله: استهلاک، دستمزد، مواد و…
 • کنترل وجوه نقد دریافتی و پرداختی
 • کنترل قراردادها و صورت وضعیت های دریافتی
 • گزارش گیری از میزان تایید شده هر صورت وضعیت
 • تهیه کارت پیمان
 • ثبت الحاقیه، دستور کار وصورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز هر قرارداد
 • مدیریت ضمانت ها با امکان ثبت ضمانت نامه ها به تفکیک هر قرارداد
 • بررسی درصد پیشرفت پروژه با گزارش مرور قرارداد
 • دریافت صورت وضعیت از پیمانکار جزء
 • ثبت صورت‌وضعیت‌های ارائه شده به کارفرما
 • تهیه هم‌زمان گزارش از صورت‌ هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب
 • اجرای ساده تکالیف قانونی از جمله ارسال صورت‌حساب به سامانه مودیان و تهیه اظهارنامه
سوالات متداول در خصوص سیستم پیمانکاری

سوالات متداول کاربران

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.