طراحی کدینگ

طراحی کدینگ

در یک تعریف آسان، کدینگ یک نوع از دسته بندی حساب‌ها در حسابداری است. کدینگ حسابداری معمولا به شکل درختی انجام می‌شود که این روش رایج ترین روش آن است. در کدینگ حسابداری دسته بندی‌هایی برای حساب‌ها مشخص می‌شود که دارای سطوح مختلف و کدهای متنوعی هستند و مشخص می‌کنند که سرشاخه و زیر شاخه‌ها کدامند. به این دسته

بندی‌ها، شاخه بندی کردن و کدگذاری حساب‌ها کدینگ حسابداری گفته می‌شود. کدینگ در لفظ به معنای شماره گذاری است و ترکیب آن با حسابداری این معنا را می‌دهد که حساب‌ها در حسابداری را کدگذاری کنیم. در ادامه به سطوحمختلف در کدینگ حسابداری و ساختار استاندارد آن می‌پردازیم، اما قبل از آن، برای درک بهتر مفهوم کدینگ باید به سراغ شناخت

انواع کدینگ در حسابداری و اهداف استفاده از آن بپردازیم.

 

طراحی کدینگ
طراحی کدینگ
سوالات متداول در خصوص طراحی کدینگ

سوالات متداول کاربران

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.