صورت های مالی

 

صورت های مالی

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی باید صورت معاملات فصلی خود را ظرف مدت ۴۵ روز از پایان هر فصل، از طریق سامانه ارسال معاملات فصلی در این سامانه ثبت کنند. سامانه ارسال صورت معاملات فصلی که با نام سامانه معاملات ماده ۱۶۹ نیز شناخته می‌شود، یکی از زیرمجموعه‌های سایت عملیات الکترونیک مالیاتی کشور به آدرس tax.gov.ir است.

مودیان از طریق این سامانه می‌توانند به‌راحتی نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی الکترونیکی اقدام کنند. صورت‌های مالی چهار نوع اساسی دارند: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع. هدف از تدوین صورت‌های مالی ارائه‌ی شفاف وضعیت مالی و اقتصادی شرکت به‌منظور ارزیابی جریان‌های مالی و سرمایه‌گذاری در آن‌هاست، تا اخذ تصمیمات بهتر در خصوص استراتژی‌های مالی آن واحد تجاری میسر گردد.

صورت های مالی
صورت های مالی

 

سوالات متداول در خصوص صورت های مالی

سوالات متداول کاربران

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.