گزارش خرید و فروش فصلی

  • خانه
  • گزارش خرید و فروش فصلی

گزارش خرید و فروش فصلی

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی باید صورت معاملات فصلی خود را ظرف مدت ۴۵ روز از پایان هر فصل، از طریق سامانه ارسال معاملات فصلی در این سامانه ثبت کنند. سامانه ارسال صورت معاملات فصلی که با نام سامانه معاملات ماده ۱۶۹ نیز شناخته می‌شود، یکی از زیرمجموعه‌های سایت عملیات الکترونیک مالیاتی کشور به آدرس tax.gov.ir است. مودیان از طریق این سامانه می‌توانند به‌راحتی نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی الکترونیکی اقدام کنن.

گزارش خرید و فروش فصلی
گزارش خرید و فروش فصلی
سوالات متداول در خصوص گزارش خرید و فروش فصلی

سوالات متداول کاربران

لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.